Patili dostunuz için Limitsiz Sağlık Sigortası fırsatını kaçırmayın! Hemen tıklayın.

Ortak Alan

Ortak Alan

Apsiyon Sigorta

Ortak Alan Sigortası’nın Kanundaki Yeri

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinin c bendi uyarınca yönetim planında aksine hüküm olmadıkça anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi yöneticinin görevleri arasındadır.


Aynı Kanun’un 20. maddesinin b bendi uyarınca ise, kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; anagayrimenkulün sigorta primlerine, arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Ortak Alan Sigortası Neden Önemli?

Ortak Alan Sigortası Neden Önemli?

Ortak alan sigortası yaptırmayan site ve apartmanlar her gün sayısız riskle karşı karşıya kalabilir. Toplu yaşam alanları için oluşturulan ortak alan sigortası tüm risklere karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek bir poliçede teminat altına alır.


Apsiyon Sigorta ile değerini bilin, önlem alın, koruyun…

Apartman / Site Ortak Alan Sigortası Neden Yapılmalıdır?

 • Kaza ve hasar durumunda apartman / site tadilat giderleri ortak alan masrafı olarak kat malikleri arasında paylaştırılmaktadır.

 • Eski haline getirilmesi yüksek bedeller tutacak risklerle karşılaşıldığında, bu hasarların malikler tarafından karşılanması mümkün olamayabilecektir.

 • Örneğin ısıtma / soğutma sisteminde olası bir hasarın gerçekleşmesi ya da yangın gibi bir risk ile karşılaşılması gibi durumlarda, malikler ve yöneticiler çok yüksek tutarların ödenmesi riski ile karşı karşıya kalabilecektir.

 • Bu tür risklerin gerçekleşmesi halinde ortak alan sigortaları devreye girer ve teminat kapsamına alınmış riskler için tazminat ödemesi yapar.

Neden Apsiyon Sigorta?

Neden Apsiyon Sigorta?

Apsiyon Sigorta profesyonellerimiz sitenizi ziyaret eder, risk analizi sonuçlarına göre teminatları belirler ve özel wording şartlarında en uygun teklifi hazırlar. Mevcut poliçenize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar, eksik yönleri tespit ederler.

Apartman / Site Ortak Alanları Nelerdir?

 • Ana duvarlar, kiriş, kolon ve perde duvarlar, diğer taşıyıcı sistem parçaları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar

 • Avlular, asansörler, havuzlar, sahanlıklar, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, koridorlar, genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daireleri

 • Telefon ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, çatılar, bacalar, genel çatı terasları, yağmur olukları ve yangın emniyet merdivenleri

 • Her kat malikinin kendine ait bölümün dışında bulunan kanalizasyon tesisleri, çöp kanalları, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri

 • Garajlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları, sığınaklar vb. ortak kullanım ya da korunma için gerekli olan diğer yerler

Teminatlar

 • Bina - Muhteviyat Deprem Teminatı

 • Bina - Demirbaş Dekorasyon (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Makina Tesisat (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Emtia - 3. Şahıs Malları (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Kasa (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Yangın Mali Mesuliyet Teminatı

 • Kar Ağırlığı Teminatı

 • Fırtına Teminatı

 • Toprak ve Yer Kayması Teminatı

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Teminatı

 • Sel veya Su Baskını Teminatı

 • Enkaz Kaldırma Masrafları Teminatı

 • Hırsızlık - Kasa Hırsızlık Teminatı