Patili dostunuz için Limitsiz Sağlık Sigortası fırsatını kaçırmayın! Hemen tıklayın.

Teminatlar

Teminatlar

Apsiyon Sigorta

Teminatlar

 • Bina - Muhteviyat Deprem Teminatı

 • Bina - Demirbaş Dekorasyon (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Makina Tesisat (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Emtia - 3. Şahıs Malları (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Kasa (Yangın, Yıldırım, İnfilak)

 • Yangın Mali Mesuliyet Teminatı

 • Kar Ağırlığı Teminatı

 • Fırtına Teminatı

 • Toprak ve Yer Kayması Teminatı

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Teminatı

 • Sel veya Su Baskını Teminatı

 • Enkaz Kaldırma Masrafları Teminatı

 • Hırsızlık - Kasa Hırsızlık Teminatı

Ek Teminatlar

 • Yönetici Sorumluluk

 • Evcil Hayvan

 • Spor Tesisleri

 • Yangın Söndürme Masrafları

 • Zararın Önlenmesi İçin Yapılan Masraflar

 • Yeni Yatırımlar Teminatı

 • Çalışanlara Ait Eşyalar

 • Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Teminatı

 • Sprinkler Sızıntı Teminatı

 • Yakıt Sızması Teminatı

 • Mimar / Mühendislik ve Müşavir Ücretleri

 • Alevsiz Yangın ve Kavrulma Teminatı

 • İçe Çökme (ımplosion) Teminatı

 • Kanal Oluk, Atık Su Yollarının Temizliği Masrafı Teminatı

 • Aşırma Yoluyla Muhteviyat Hırsızlığı Teminatı

 • Açıkta Bulunan Muhteviyat

Özel Teminatlar

 • Bina Sabit Tesisat Hırsızlık

 • Dolu

 • Kazaen Kırılma

 • İzolasyon Eksikliği

 • İş Durması

 • Alternatif İş Yeri

 • Cam Kırılması

 • Asansör Mali Sorumluluk Teminatı

 • Ferdi Kaza Teminatı

 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı

 • İşveren Mali Mesuliyet Teminatı

 • Elektronik Cihaz Teminatı

 • Hukuksal Koruma

 • Yardım Hizmetleri